En drøy uke etter at Agder politidistrikt uttrykte bekymring og informerte om at det så langt i sommer er 33 personer som er anmeldt for å ha kjørt båt med over 0,8 i promille (båter under 15 meter), er antall anmeldelser steget til 46. Det nærmer seg fjorårets nedslående tall da 60 båtførere ble anmeldt for å ha kjørt med over 0,8 i promille.

–Generelt vil jeg si at de aller fleste som forflytter seg med motorkraft på sjøen tar hensyn og kjører ansvarlig. Men det bekymrer oss at så mange ikke ser ut til å bry seg om ansvaret de har som båtførere når det kommer til inntak av alkohol, sier fungerende leder av Felles operative tjenester i Agder politidistrikt, Sverre M. Birkeland.

I tillegg til å minne om ansvaret som hviler på båtførere, kan det i et forebyggende perspektiv også være på sin plass å minne om straffereaksjoner som venter dem som kjører med promille.

  • Promille fra 0,8 opp til 1,2 – forelegg på 6000 kroner
  • Promille over 1,2 – forelegg på 10.000 kroner
  • Promille over 1,5 – fengsel
  • Beslag og inndragning av båtførerbevis er vanlig ved promille over 0,8. Inndragningstiden er fra 12 måneder og oppover, avhengig av hvor høy promille det er snakk om samt omstendigheter ved båtkjøringen.

Av de 46 båtførerne som er anmeldt denne sommeren, har seks av dem hatt promille over 1,5. Ingen har hatt over 2,0 i promille.

– Det er samtidig viktig å være klar over at for den som disponerer eller eier en båt er det straffbart å overlate kjøringen til en som er påvirket av alkohol, sier Birkeland.

Værvarselet for den neste uken tyder på at det vil bli flotte forhold på sjøen. Appellen til båtførerne fra politiet er klar:

– Vi har en fantastisk skjærgård som vil syde av liv de neste dagene. Det er bare å kose seg. Men ingen bør akseptere å sitte på med en båtfører som er beruset og har nedsatt reaksjons- og vurderingsevne, sier Birkeland.

Politiet har tre båter som patruljerer kyststripen fra Flekkefjord til Risør. Båtene er stasjonert i Arendal, Kristiansand og Mandal.

 

For media

Kontaktperson i Agder politidistrikt i denne saken er fungerende leder av Felles operative tjenester, Sverre M. Birkeland. Han kan nås på mobiltelefon 404 42 240.