Torsdag 1. august vil gå med til ny gjennomgang av planene som foreligger. Dette skjer med bakgrunn i at det nå er nye helikoptermannskap som skal inn i oppdraget, og ut fra at forholdene i fjellet stadig er i endring. Uthenting av de to omkomne er et særdeles krevende oppdrag. Planlegging har foregått kontinuerlig. Når det nå vurderes mulighet for nye forsøk står igjen sikkerhet for redningsmannskapene først og fremst. Aksjonen ledes av lokal redningssentral ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Uthenting av de omkomne fjellklatrerne fra fjellområdet ved Trollveggen ble avbrutt, tirsdag 30. juli klokken 21.20. Da hadde redningshelikopter (330 skvadronen) og Romsdal Fjellredningsgruppe utført flere forsøk på å få de omkomne ut fra fjellet. Avbruddet tirsdag skyldtes flere forhold som vær og vind i tillegg til utfordringer med selve oppdraget.

Romsdal Fjellredningsgruppe ble på ettermiddagen tirsdag flydd inn til en sikker sone for helikopter ved Trollveggen. De hadde tatt seg frem derfra til de omkomne rundt klokka 18.30. Klatrelaget trakk ut fra området så snart deres oppdrag var utført rundt klokka 20.00. Etter planen skulle de to omkomne der etter bli løftet ut med lang line av redningshelikopteret. Det er denne delen av det pågående arbeidet som er avbrutt.

Fra tidligere:

Det var mandag 29. juli at politiet foretok de første vurderingene sammen med Romsdal Fjellredningsgruppe (RFG) om det ville være mulig å hente ut de omkomne. Videre ble en plan for sikkerhet til redningsmannskapet utarbeidet.

På ettermiddagen tirsdag 30. juli ble det besluttet å iverksette det første forsøket på hente ut de omkomne.

Undersøkelser så langt viser at de to fjellklatrerne startet turen i fjellpartiet torsdag 25. juli. De hadde på forhånd meldt at de skulle være tilbake til bilen de disponerte lørdag 27. juli. Mandag 29. juli mottok politiet en bekymringsmelding fra de pårørende. Ut fra denne meldingen ble det iverksatt søk med redningshelikopter. To menn ble lokalisert i underkant av Trollveggen. Etter nærmere rekognosering ved ulykkesstedet ble det rapportert at mennene fremstod som livløse. Politiet antar at de har falt og omkommet. Pårørende ble varslet om lokaliseringen.