- Det foreligger ingen konkret trussel, men vi vil sørge for god beredskap som er tilgjengelig, og noen steder kan det forventes nærvær fra politiet som er på jobb for en trygg og fin feiring, sier fungerende stabssjef i Sør-Øst, Kjell Magne Tvenge.

Politidirektoratet har gitt i oppdrag til politidistriktene å iverksette trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av den muslimske høytiden Eid.

Man kan forvente nærvær av både uniformert og ikke uniformert politi som vil være på jobb for at alle får en trygg og fin feiring. Innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger vil være bevæpnet.