Etterforskningen er delt inn i ti grupper som jobber med ulike sider av saken:

  • Kriminalteknisk: Jobber med tekniske analyser av åstedene.
  • Vitner: Avhør av vitner.
  • Beslag: Innhenter beslag.
  • Tips: Behandler tipsene som er kommet.
  • Siktet: Avhør av siktede, og hans bakgrunn.
  • Video: Gjennomgår innsamlede overvåkningsvideoer.
  • Elektroniske spor: Nettaktivitet, blant annet siktedes bevegelser på nettet og analyserer elektronisk beslag. 
  • Økonomi: Innkjøp og økonomi.
  • Pårørende: Har kontakt med pårørende.
  • Analyse: Sammenstiller og analyserer informasjonen i saken.

- Siktede har ennå ikke ønsket å forklare seg for politiet, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby. Politiet avventer endelige obduksjonsrapport før vi kan si noe endelig dødsårsak.


Sentrale tidspunkter

I pressekonferansen mandag 12. august gikk vi ut med noen sentrale klokkeslett fra lørdag 10. august. Tidspunktene fremkommer ved sammenstilling av skriftlig logg og sambandslogg. Under gjengir vi tidspunktene fra innkommet melding til pågripelse.

Vi er fortsatt interessert i tips om hendelsene, siktede eller annen informasjon som kan ha betydning for etterforskningen. Bruk vår tipsløsning på internett: tips.politiet.no/straffesak

Sentrale tidspunkter
Sentrale tidspunkter.