Søndag morgen starter Statens havarikommisjon for sivil luftfart og politiets kriminalteknikere undersøkelser på stedet der ulykken skjedde. Området er svært ulendt og vanskelig tilgjengelig. Politiet får helikopterbistand av Forsvaret for å transportere mannskaper og utstyr til stedet der det havarerte helikopteret ligger.

Det forulykkede helikopteret brant kraftig etter ulykken, og det må forventes at det vil ta noe tid å hente ut og identifisere de omkomne. Politiet har bedt om bistand fra ID-gruppa til Kripos i dette arbeidet. De vil begynne arbeidet i løpet av søndag.

Politiet kan ikke ennå gå ut med navn på de omkomne, men det skal være fem unge personer i tidlig 20-årene fra Alta som  skal ha vært passasjerer i helikopteret. I tillegg til de fem fra Alta var en svensk statsborger pilot, og politiet har varslet svenske myndigheter.

Politiets etterforsker ulykken for å finne ut hva som skjedde da helikopteret styrtet. I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører vitner og ansatte i helikopterselskapet. Ut fra forholdene er det klart at det vil ta tid å avklare hendelsesforløpet og det er for tidlig å antyde noe om hvorfor helikopteret styrtet.

Nødetatene fikk melding om ulykken kl 1705 lørdag ettermiddag. Alt tilgjengelig personell og materiell ble satt inn i redningsaksjonen, som ble ledet av Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Sivilforsvaret og frivillige fra Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i søk etter de savnede. Politiet satte politimesterens krisestab for å støtte innsatsen på stedet.

Et redningshelikopter og to sivile helikopter sørget for at redningsmannskaper og utstyr kom raskt til ulykkesstedet. Helikopter var helt avgjørende at man i løpet av timene fram til det ble mørkt rundt kl 21 klarte å lokalisere alle dem som omkom i ulykken.

Gunnar Øvergaard
Operasjonsleder
Finnmark politidistrikt