Det foregår fortsatt etterforskning og informasjonen vi mottar er viktig for videre fremdrift. Vi ønsker derfor tips. For å gjøre tipsmottaket enkelt for politiet ber vi om at dere benytter skjema for tips om direktørsvindel. Skjemaet sendes til næringslivskontakten ved Oslo politidistrikt Christina Rooth.

MERK: Innsendt skjema er IKKE å anse som en anmeldelse, men politiet kan komme til å kontakte virksomheten på bakgrunn av den informasjonen dere sender.