Mannen i 60-årene er tiltalt for å ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med flere barn på Filippinene, i en tidsperiode fra juni 2012 til april 2015. Mannen er også tiltalt for å ha forledet eller medvirket til å forlede barn under 16 år til å utvise krenkende eller uanstendig atferd, der handlingen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

Han er også tiltalt for å være i besittelse av en mindre mengde seksualiserte fremstillinger av barn som er i tilknytning til enkelte av personene som tiltalen gjelder.

Saken er berammet i Oslo tingrett 11. november 2019. Det er satt av tre uker til behandling av saken.

Kripos har gjennom de siste årene etablert et godt samarbeid med filippinske myndigheter i arbeidet med å avverge og etterforske overgrep mot filippinske barn begått av norske borgere. Fredag 30. august ble det kjent at norske myndigheter oppretter et kontor på Filippinene for å bekjempe at filippinske barn blir ofre for norske overgripere.

– Problemet er eskalerende, og jeg mener at vi både har et juridisk og et moralsk ansvar for å beskytte barn, også utenfor Norge, når de utsettes for overgrep fra norske borgere. Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier sjef Kripos, Ketil Haukaas.

Kripos har fått i oppdrag av Politidirektoratet å starte en rekrutteringsprosess for å ansette en Nordisk Liaison Offiserer (NLO) til den nyopprettede stillingen i Manila.

– Vi tenker at det er realistisk at stillingen vil være operativ i løpet av første kvartal 2020, sier Haukaas.

Statsadvokat Marit Formo 23 17 42 05

Kripos` pressetelefon 23 20 80 60