27. juni 2019 vedtok PU et nytt organisasjonskart som trer i kraft 1. januar 2020. Det medfører blant annet at fem avdelinger blir til fire. 4. september ble ny bemanningsplan med 555 stillinger vedtatt. Det betyr at PU skal nedbemanne også det neste halvåret.

Omfattende nedbemanningsprosess

– Det er nytt i politiet å gjennomføre en så omfattende nedbemanningsprosess. Å nedbemanne til 555 ansatte er helt nødvendig for å tilpasse driften til endret oppgavemengde og ressursene vi får bevilget i 2020 og fremover, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen. PU har per i dag ca. 630 ansatte.

Våren 2019 ble fase 1 gjennomført. 77 ansatte sluttet, etter å ha takket ja til sluttpakke, etterlønn eller annen stilling i Politi- og lensmannsetaten.

– Krets og kriterier for fase 2 av nedbemanningen i PU ble drøftet av partene på sentralt nivå 26. september. Nå når krets og kriterier er avgjort, er neste steg å få oversikt over hvilke ansatte som skal innplasseres i stillingene i henhold til ny bemanningsplan for PU2020. Vi tar sikte på å få avklart dette mot slutten av november, sier personalsjef i PU, Kristin Fiksdal Eide.

Medbestemmelse

Ansattes medbestemmelse sikres i form av deltagelse i kartlegging og analyser av PUs virksomhet. Fagforeningene og vernetjenesten både lokalt i PU og sentralt i politiet, er involvert underveis i nedbemanningen gjennom IDF-møter (informasjon, drøfting, forhandling).

– Dialog med fagforeningene og vernetjenesten er helt vesentlig i beslutningsprosessene, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen.