Cato Rindal kom til Politidirektoratet fra Helse Sør-Øst høsten 2013 for å lede direktoratets IKT-arbeid.

-Det er har vært interessant og givende å lede først IKT-avdelingen og deretter Virksomhetsutviklingsavdelingen, med alle de dyktige medarbeiderne der. Jeg kom til Politidirektoratet for seks år siden, sammen har vi jobbet systematisk og målrettet med å styrke og forbedre politiet på IKT-området. Jeg er stolt av hvor mye vi har fått til, men det er fremdeles områder som må forbedres. Dette gjelder også informasjonssikkerhetsområdet. Jeg mener derfor at det nå er riktig å la andre overta stafettpinnen, og ser fram til å lede det viktige arbeidet med helhetlig grenseforvaltning, sier Cato Rindal. 

- Jeg vil takke Cato Rindal for den betydelige innsatsen han har lagt ned de siste seks årene for å utvikle IKT-området i politiet. Det er blant annet denne bakgrunnen og kompetansen jeg ser som viktig når han nå går inn i arbeidet med å lede politiets program for helhetlig grenseforvaltning, sier politidirektør, Benedicte Bjørnland. Helhetlig grenseforvaltning vil i all vesentlighet være et digitaliseringsprosjekt, og jeg er derfor svært glad for at Cato Rindal vil bruke sin brede kompetanse og erfaring inn i dette viktige prosjektet, legger hun til.