Forside akrim varebilrapport

A-krimsenter Oslo og Akershus avdekker a-krim blant varebiler som leverer varer hjem til privatpersoner i Oslo og Akershus. Store firmaer bruker underleverandører for å kjøre ut varene. Noen av disse underleverandørene begår lovbrudd for å holde kostnader nede og utkonkurrere andre seriøse bedrifter.

I 2018 hadde senteret mange større aksjoner i samarbeid med Statens Vegvesen mot dette segmentet i transportbransjen. Resultatene var følgende.

  • 20 % har ikke innberettet omsetning i den perioden de ble påtruffet.
  • 22 % var ikke registrert med lønnsinntekter. Blant hjelpemenn var det hele 60 %
  • 12 % av de påtreffende under kontrollen mottok stønad fra NAV.

Les rapporten her (1,31 MB)