Fossen til justisdepartementet

- Det har vært spennende og krevende år i Sør-Øst, og det blir veldig trist å forlate distriktet. Jeg har vært politimester i nærmere 19 år av min yrkeskarriere i politiet, og nå bød muligheten seg til å gjøre noe annet. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på nye oppgaver i Justisdepartementet, fortsatt innenfor justis-sektoren.

Christine Fossen har vært politimester i Sør-Øst siden 1. januar 2016. Før dette var hun politimester i Vestfold, Søndre Buskerud og Vadsø. Hun har også jobbet i tidligere Moss og Oslo politidistrikt, og har erfaring med flere utenlandsoppdrag.

- 31. oktober blir min siste arbeidsdag i Sør-Øst politidistrikt som politimester. Jeg har valgt å fratre min stilling og går til Justisdepartementet der jeg skal bidra til å forsterke departementets arbeid med implementering av ny straffeprosesslovgivning og departementets internasjonale oppgaver. Jeg er glad for denne muligheten, og ser fram til det, sier Fossen.

Steinar Kaasa vil fungere som politimester fra 1. november og inntil videre.

- Vi har etter snart fire år kommet et godt stykke på vei i Sør-Øst. Det har vært tøffe tak for mange, men det er gode prosesser på gang i distriktet som jeg har stor tro på vil gi Sør-Øst en tydelig og riktig retning framover. Jeg vil bruke de siste ukene til å følge planleggingen mot 2020 som distriktet er i godt i gang med, avslutter Fossen.