Vi har samlet oss som "skredfamilien" og har invitert med andre som også bryr seg om tematikk, problematikk og utfordringer.Videre har vi valgt betegnelsen Skikompis som kampanjenavn. Kort og forenkla forklart: Minst to bør man være på topptur i skredfarlig terreng. Hovedbudskap er: "Tenk snøskred og trygg ferdsel. God tur.Vi gjør dette for å forebygge flere ulykker i skredfarlig terreng. Statistikken fra varsom.no siste åra tilsier et ønske om å bidra i det forebyggende arbeidet.

De som deltar har filmet egne småfilmer som vi har satt sammen til aktuelle budskap. Kampanjen lanseres via Twitter i politiets operasjonssentral @PolitietMRpd i fredag ettermiddag den 29. november og så på politiet i Møre og Romsdal sin Facebook-side.

Vi laster opp første film i en serie av flere som vil komme utover vinteren. De øvrige i skredfamilien vil dele på egne kanaler i sosiale medier der budskapet passer.

Godt skiføre og skredfare henger sammen med tre faktorer: En: Terrenget. To: Veret. Tre: Snøen (snødekket). Det er bare valg av terreng og måten du ferdes på i terrenget som du kan gjøre noe med. (Kilde: boka til Christer Lundberg Nes "Skikompis").

Vi gjennomfører kampanjen for at vi ønsker at alle som liker å gå på fjellet (topptur i skredterreng) prater om og blir enda mer bevisst på:
1 - Hvor er den trygge linja med den beste snøen?
2 - Terrengfeller?
3 - Faretegn?
4 - Skredproblem fra varselet på Varsom.no?
- Er dette dagen for topptur? - Vurdere og revurdere underveis.

Vi samarbeider med Varsom.no og NVE med tanke på faktasjekk og kompetanse. De legger ut sitt første varsel nå i helga på https://varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/snart-sesongstart-for-snoskredvarslingen/

Se også statistikken der fører på snøskredulykker og -hendelser:

https://www.varsom.no/ulykker/snoskredulykker-og-hendelser/