Mange oppdrag er knyttet til russebusser og ulike typer russearrangement.  Også alvorlige forhold innenfor vold, narkotika og sedelighetsforbrytelser blir registrert. Rapporten viser at dagens russefeiring med russebusser og russegrupper kan være ekskluderende for mange, og det knyttes bekymring til at mange russ føler seg ekskludert og mobbet ut av et russefellesskapet.

Sør-Vest politidistrikt har sammen med Rogaland fylkeskommune og Læringssenteret ved Universitetet i Stavanger skrevet en erfaringssrapport om russefeiringen 2019. Rapporten er ment å bidra med kunnskap og gi et felles situasjonsbilde slik at flere kan jobbe godt forebyggende opp mot russen. Målet er at russen skal få en god, trygg og inkluderende russetid uten uheldige hendelser og fare for kriminalitet.

Hoveddelen av rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført på mail like etter at russefeiringen var over i mai 2019. Blant 178 respondenter finnes både rektorer, helsesykepleiere, rådgivere og sosionomer på videregående skoler fra Eigersund i sør til Stord i nord. I tillegg har politiansatte fra operativ og forebyggende virksomhet deltatt.  

Internt i politiet skal rapporten brukes i arbeidet med å evaluere handlingsplanen knyttet til russefeiringen, men rapporten har flere forslag til tiltak som kan gi grunnlag for videre diskusjon internt og ekstern.

Erfaringsrapporten ble presentert for flere hundre foreldre og foresatte på ett møte om russetiden arrangert av Rogaland fylkeskommune i uke 49. Tema for møtet var "Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle?"

Du kan lese rapporten her.