Det nye senteret vil inneholde en rekke forvaltningstjenester, som pass.
Det nye senteret vil inneholde en rekke forvaltningstjenester, som pass.

Sør-Vest politidistrikt etablerer som kjent nytt forvaltningssenter i Haugesund, og senteret åpnes for publikum onsdag 22. januar. Senteret skal lokaliseres i DNB-bygget i sentrum, og vil inneholde publikumstjenester knyttet til pass/ID, utlending, namsmann, førerkort, hittegods og våpen.

Dette betyr at dagens passkontor i Haugesund, som er lokalisert i Politihuset i Haugesund, blir avviklet. I overgangen til nytt forvaltningssenter vil passtilbudet holdes stengt mandag og tirsdag i neste uke.

- På grunn av overgang til nytt bookingsystem vil det i en kort periode ikke være mulig å bestille timer fra og med 20. januar. 20. og 21. januar er det kun åpent for henting av pass på passkontoret på politistasjonen. Politiets nettsider gir god oversikt over ledige timer, sier Racin Tjøsvoll, seksjonsleder for sivil rettspleie og forvaltning ved Haugesund politistasjon.

De øvrige forvaltningstjenestene vil også holdes stengt mandag og tirsdag i neste uke.

 

Åpnes midt på dagen

22 sivilt politiansatte får nå i første omgang nytt arbeidssted i sentrum av Haugesund. Lokalet er 1 224 kvadratmeter stort og er universelt utformet. Senteret åpnes for publikumstjenester klokken 12.00 onsdag i neste uke.