Illustrasjonsfoto av politistudenter
Politistudenter ved Politihøgskolen.

Blant de nyutdannede fra 2017-kullet har 88,2 prosent av de som er ansatt i politistillinger fått fast stilling. For 2016-kullet er tallet 96,2 prosent.

36,1 prosent av studentene fra 2019-kullet som har bestått eksamen på PHS var ansatt i politistillinger 31. desember 2019. Om lag 20 prosent av disse har fått fast stilling.

- De nyutdannede har kompetanse og kunnskap etaten trenger, men tallene viser at det gradvis har tatt lengre tid for de siste årskullene å få både jobb og fast ansettelse i politiet, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Se statistikk over tid, for uteksaminerte fra Politihøgskolen som har stilling i politiet (xls).

Se mer  statistikk om bemanning og dekningsgrad her (merk nye oppdateringer forventes ved utgangen av februar 2020).