Innkalte til intervjuer vil bli kontaktet av politiet for nytt oppmøte.

Se https://www.udi.no/ for spørsmål rundt visum og oppholdstillatelser.

Se politiet.no/opphold og asyl for nærmere informasjon om politiets tjenester.

Servicesenteret for utenlandske statsborgere/SUA er stengt på ubestemt tid. Utlendinger knyttet til SUA bes holde seg oppdatert på sua.no for ytterligere informasjon.

Ved spesielle tilfeller kan vi kontaktes per epost:

For brukere tilhørende Servicesenteret for utenlandske arbeidstagere; oslo.fuf.sua@politiet.no

For brukere tilhørende seksjon for utlendingsforvaltning; oslo.fuf.osloz@politiet.no

-------------------------------

The Immigration office in Schweigaardsgate 15 b is closed temporarily due to the covid-19/coronavirus.

Check https://www.udi.no/ if you have any questions regarding visa and residence permits.

Service center for foreign workers/SUA is temporarily closed. Please check this website for updates.

Go to politiet.no for further information regarding services provided by the Police and contact information.

In case of special circumstances please contact us by email:

For applicants belonging to Service senter for foreign workers; oslo.fuf.sua@politiet.no

For applicants belonging to Department of Immigration; oslo.fuf.osloz@politiet.no