Norske borgere som befinner seg i Russland og ønsker å returnere til Norge over Storskog må ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk (lenke til kontaktinformasjon).

Alle norske borgere som drar eller befinner seg i Russland vil bli pålagt hjemmekarantene i 14 dager når de kommer hjem.  Det er ikke gitt unntak fra de nasjonale karantenereglene for reisende over Storskog. Reglene gjelder for alle reisende utenfor Norden.

Også utenlandske borgere som skal inn i Norge vil bli pålagt 14 dagers karantene i Norge. Karanteneutgifter må hver enkelt reisende stå for og de må ha visum gjeldene for hele  karantenetiden. Dersom de ikke har midler eller gjeldende visum, vil de bli bortvist i henhold til utlendingsloven.

Se informasjon fra helsemyndighetene på helsenorge.no.