Sør-Vest politidistrikt har besluttet landlovnekt i medhold av utlendingsforskriften § 4-19, 5.ledd idet det foreligger "særlige grunner". De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19-viruset.

Nektelsen gjelder alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer innen Sør-Vest politidistrikts ansvarsområde.

Vedtaket meddeles hvert enkelt fartøy som er på vei til havn i politidistriktet. Meddelelsen gjøres kjent for alle kapteiner/fartøyførere gjennom Kvitsøy trafikksentral.

Denial of shore leave in Southwestern Police District

To prevent the spread of the corona virus, the Chief of Police has decided to refuse foreign crew members shore leave in all ports in Southwestern Police District. The decision means that foreign crew members are not allowed to leave the ISPS area.

The Immigration Act article 16 and the Immigration Regulations sections 4-19 open for denial of shore leave when this is found to be necessary for reasons of order and security or other particular reasons.

The decision is communicated via Kvitsøy Vessel Traffic Service.