- Det er en alvorlig pågående situasjon i landet, hvor hver enkelt må forstå viktigheten av å innrette seg etter de føringer og bestemmelser som blir gitt av myndighetene for å verne befolkningen, sier påtaleleder i Innlandet politidistrikt Johan Martin Welhaven.

Politiets primære innsats er å redde liv og helse. I de aller fleste tilfellene vil veiledning om de aktuelle bestemmelsene være riktig fremgangsmåte, eventuelt med pålegg i medhold av politiloven tillegg. Det er en svært uvant situasjon for befolkningen, og det er ikke et mål for politi- og påtalemyndighet å straffe flest mulig i befolkningen. Straffesanksjoner vil bli benyttet i de tilfeller hvor veiledning ikke når frem til berørte eller på annen måte ikke antas å være formålstjenlig.

Normalreaksjonen for personer som oppholder seg på fritidseiendom i strid med forskriften vil være 15.000 kroner eller fengsel i 10 dager. Innlandet politidistrikt oppfordrer hytteeiere til å forholde seg lojalt til regelverket og avstå fra hytteturer i den krevende perioden vi er inne i.

- Dette er krevende også for politiet å håndtere. Vi har ingen mulighet til å patruljere alle hyttefelt i hele Innlandet, men vi kommer til å håndheve forbudet der vi får tips eller på annen måte avdekker alvorlige brudd selv. I de aller fleste tilfellene vil veiledning om de aktuelle bestemmelsene være riktig fremgangsmåte, understreker påtaleleder i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven, som forventer at hytteforbudet nå etterleves.

Det gis unntak for forbudet for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en eler flere  som er bekreftet smittet av koronaviruset. Bakgrunnen er at det er betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i samme husstand.

- De som omfattes av unntaket må være forberedt på å måtte dokumentere rettmessig opphold på hytta med en attest fra lege eller sykehus om at en person i husstanden er smittet, sier Welhaven.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader gir også adgang til å være på hytta, men regjeringen oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn. 

Råd til hytteeiere

Innlandet politidistrikt ser også farene ved at hyttefelt står tomme i lang tid. Dette kan føre til en oppblomstring av vinningskriminalitet Politiet oppfordrer hytteeiere til å ha dialog med hverandre og sikre sine verdier.

Anbefalte sikringstiltak:

  • Ta kontakt med velforeninger, hytteeierlag etc.
  • Organiser oppsyn
  • Vektertjeneste
  • Lås bommer og steng adkomstveier
  • Utsett eventuell snøbrøyting og veivedlikehold der dette er mulig og forsvarlig