Smittevernlova § 4 - 3, jf. forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedomar mv. i samband med utbrudd av Covid-19 § 2

Vedkomande, som er ansatt i helse og omsorgstenesta i ei kommune i politidistriktet, hadde i perioda 10-12 mars vore i kontakt med ein bekrefta Covid 19 smitta person, og vart av arbeidsgivar ilagt 14 dg karantene.

Dette pålegget braut vedkomande ved å gå på fest i eit nabohusvære natt til 21.3.20. Vedkomande skal ikkje ha vore på arbeid i perioda etter pålagt karantene. Brotet skjedde i privat samanheng.

Det var vedkomande sjølv som varsla arbeidsgivar om hendinga.

Forelegget er forkynt og vedtatt.