Vi vil ha kontroller særlig rettet mot trygg ferdsel med snøskuter på og ved løypenettet.

-Det er mye snø og skred kan fort utløses av en skuterkjører. Vi vil ha særlig øye for å avdekke kjøring som kan være til fare for fører og passasjer, eller for andre som befinner seg der kjøringen finner sted. Klatring i heng og fjellsider er eksempler på dette.

Et felles trekk i mange av ulykkene med snøskuter er at fører har manglende risikoforståelse, ferdigheter og kunnskap. Vi ønsker at skuterkjøringen skal bli tryggere. Vi har ingen å miste.

-I år er det også en svært krevende situasjon for reindrifta. Enorme mengder snø og skare har gjort at flokkene sliter og flere av de skuterløypene er stengte for ikke å stresse dyrene enda mer. Sjekk derfor om løypene du hadde tenkt å kjøre i er åpne før dere setter ut på tur, sier leder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård.

Her finner du en oversikt over stengte løyper: https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/

Husk også de vanlige smittevernrådene. Hold avstand, ikke samles for mange på et sted- heller ikke i en bålgrop. Vis hensyn både til dyr, mennesker og natur

God tur og god påske

Huskeregler for trygg ferdsel med snøskuter:  

  • Hold deg til løypa. Du kan maks kjøre 300 meter utenfor løypa, men kun for å raste og fiske eller lignende, ikke for å leke i heng.
  • En snøskuter kan fjernutløse skred og sette deg og andre turgåere i livsfare. Hvis du holder deg til terreng som er slakere enn 30 grader, unngår du det meste av skredproblematikken. Men sjekk skredfaren på varsom.no, og selvsagt værmeldinga før du drar ut. Været skifter fort her nord.
  • Maks fart på skuter er 70 km timen, har du slede er den 60 km/t og er det i tillegg folk i sleden kan du ikke kjøre fortere enn 30 km/t.
  • Bruk hjelm, det er påbudt.
  • Promillegrensen er den samme som for bil, altså 0,2.
  • Ikke minst: kle deg for forholdene. Vi har møtt forfrosne skuterkjørere i dongeribukse på fjellet. Ha også med ekstra plugger og reim til skuteren, oppladde telefoner. Ekstra sokker og votter er også lurt.