(Teksten er oppdatert 12. mai i tråd med regler fra helsemyndighetene av 7. mai): 

 

Kjære russ!

Pandemien har satt en effektiv stopper for tradisjonell russefeiring i år. Hensynet til at vi alle skal holde oss friske, og at vi ikke får utbredelse av smitte i samfunnet, gjør at årets russekull ikke kan feire på samme måte som tidligere år. Det er selvsagt lov å tenke at dette er utrolig trist, men det kan også snus til noe positivt.

Årets russefeiring vil i motsetning til tidligere russefeiringer gå inn i historiebøkene, og årets russekull vil få en feiring som skiller seg helt ut fra det vanlige. Russen i 2020 får en enestående mulighet til å finne kreative løsninger på hvordan det kan feires uten å utsette hverandre for smitterisiko, og hvordan det kan markeres at russen deltar i samfunnsdugnaden og tar samfunnsansvar.

Vi i politiet ønsker å bidra til et godt samarbeid rundt mulige aktiviteter som russen tar initiativ til. Bruk den lokale kontakten dere har i politiet for å få gode råd!

Hva må du huske på som russ 2020

  • Russen må forholde seg til norske lover og regler, slik som alle andre. Dette gjelder alt fra ordensforstyrrelser, vold, støy, nattero, smittevern, bruk av rusmidler, trafikkforseelser til forsøpling. Politiet er verken snillere eller strengere med russen enn befolkningen ellers. Russedresser gir ikke utvidede rettigheter på noe vis.
  • Dere må forholde dere til helsemyndighetenes anbefalinger til enhver tid. Etter 7. mai er regelen 1 meters avstand inne og ute og en må følge anbefalingene for gruppestø¸rrelser. Helsedirektoratet forklarer nærmere om gruppestørrelser. Anbefalingen om håndvask gjelder, og ikke del flaske.

  • Ikke del ut russekort nå – det kan overføre smitte.

Smittevernsreglene og rådene fra helsemyndigheten vil kunne endres, og vi anbefaler at dere holder dere godt oppdatert på hva som til enhver tid gjelder.

Politiets anbefalinger

  • Tenk kreativt og bruk sosiale medier. Gjennomfør forskjellige russeaktiviteter på en måte som ingen har gjort før… men ikke bruk nettet til noe som du angrer på i ettertid.
  • Bær russedressen med stolthet. Russ-2020 skal være symbolet på de som tar ansvar i en vanskelig situasjon.
  • Begrens inntaket av alkohol. Store alkoholinntak vil helt sikkert føre til at fokuset på smittevern forsvinner. Det vil være utrolig leit om feiringen fører til smitteutbredelse med de konsekvenser dette kan få for dere eller for andre.

Hva vil politiet gjøre

  • Vi vil legge til rette for at russ får en trygg russefeiring, så lenge dette er i samsvar med helsemyndighetenes bestemmelser, anbefalinger og lokale kommunale forskrifter.
  • Vi kommer til å løse opp ansamlinger av russ dersom dere ikke følger lover og regler, eller dere ikke følger helsemyndighetenes anbefalinger. Vi kommer da til å gi pålegg som det vil være straffbart å ikke følge.
  • Vi kommer til å gi kjøreforbud for russebiler hvis gjentatte pålegg knyttet til trafikkforhold eller støy ikke blir etterkommet. Føreren vil i hvert enkelt tilfelle bli holdt ansvarlig.

Vi i politiet håper at det blir en minnerik russefeiring selv om forholdene i år er helt spesielle, og vi håper at dere blir sittende igjen med mange gode minner etter endt videregående skole. Vi skal i denne tiden som kommer bidra til at dere alle kan føle dere trygge. Russefeiringen markerer ikke bare slutten på en epoke i livet, men bærer også bud om at en ny tid er på vei. Pandemien vil gå over på et tidspunkt, og det er da viktig at ingen opplever at hendelser under russefeiringen står i veien for videre planer i livet. Vår erfaring er at man kan ha det utrolig artig uten å bryte lover og regler.

Politiet i Møre og Romsdal ønsker dere til lykke med innspurten i den videregående skole, med russefeiringen, og all mulig lykke videre i livet.

BREV TIL RUSSEN I APRIL

Her følger et brev vi sendte ut til de som er russ i 2020 i Møre og Romsdal politidistrikt i april: