Vest politidistrikt offentliggjør sin interne høringsuttalelse til Politidirektoratet i forbindelse med Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26.

Overordnet støtter Vest politidistrikt utvalget i at rusavhengige skal få hjelp, ikke straff.

- Vi mener at forslaget om avkriminalisering kun bør omfatte de tyngste brukerne, og i alle fall ikke ungdom under 18 år. Hvis utvalgets forslag vedtas uten vesentlige endringer, frykter vi at en generell avkriminalisering vil føre til endrede holdninger og økt bruk av narkotika, særlig hos de unge, sier politimester Kaare Songstad.

Vest politidistrikt mener den største svakheten i utvalgets forslag er at oppfølging skal være frivillig og helt uten konsekvenser eller sanksjonsmuligheter overfor dem som nekter.

- Nei, vi mener ikke at ungdom som bruker narkotika bør straffes. Tvert imot. De skal få hjelp. Men den bør ikke være frivillig, sier Songstad.

Les hele høringsuttalelsen her:

Vest politidistrikt sin høringsuttalelse til rusreformutvalgets innstilling NOU 201926.pdf