Politiets behov har endret seg siden leieavtalene for både Manglerud og Stovner ble inngått for veldig mange år siden. Dagens bygningsmasse har ikke nødvendige utviklingsmuligheter eller tilstrekkelig sikkerhet og funksjonalitet. Politiet ønsker én ny lokasjon som erstatning for de to lokasjonene.


Hvor kommer den nye politistasjonen?

Arbeidet med ny politistasjon har vært gjennom en prosess der blant annet kommunen og bydelene har vært involvert og informert.

Politidistriktet forventer å få klarsignal for plasseringen av den nye politistasjonen i løpet av kort tid. Så snart overordnede myndigheter har gitt sin tilslutning vil vi kunne fortelle hvor den nye stasjonen skal plasseres.


Å slå sammen to lokasjoner til én lokasjon blir en stor forbedring blant annet fordi vi får samlokalisert fagmiljøene, og vi får samlet ledere og medarbeidere.


Synlig og tilstedeværende polititjeneste i våre bydeler

- Vi ønsker fortsatt å være, og vi skal videreutvikle, et nærpoliti for våre borgere. Vi skal ivareta lokal tilstedeværelse og synlig politi ved å være til stede i bydelene med forebyggende tjenester og mobile enheter.  I tillegg er vi i dialog med Oslo kommune for å få til løsninger som gir politiet mulighet til jobbe ut fra enkelte bydelskontorer og andre lokaler der vi kommer tett på borgerne. Borgerne skal få et godt tjenestetilbud basert på behovene i de forskjellige bydelene, sier John Roger Lund som er leder for enhet øst i Oslo politidistrikt. 

Vi ønsker å skape en polititjeneste som er bedre enn i dag, og trenger derfor lokaler som er bedre egnet for en ny og moderne polititjeneste.

- Fram mot den planlagte samlokaliseringen i 2024 ønsker vi sammen med lokalbefolkningen, nærmiljøet, bydelene og politikerne å utforme en god polititjeneste med høy kvalitet. Vi ønsker å lage gode tjenester uavhengig av politistasjonens bygningsmessige plassering, sier Lund.

Enhet øst sitt ansvarsområde vil fortsatt ha stor prioritet uavhengig av antall oppmøtesteder for enhetens ansatte. Politiet ønsker å være tydelig til stede i bydelene, særlig med forebyggende politipatruljer. Politiet har økt ressursinnsatsen betydelig i enhet øst de siste årene. I tillegg skal politiet ha forutsigbar og behovstilpasset tilstedeværelse i alle de ulike bydelene.

 

Kontaktperson for media:
Leder enhet øst, John Roger Lund. Kontakt pressevakt Martine Laeng, tlf. 92202555.