Kartutsnitt Ålesund
Kartutsnitt Ålesund sentrum

 Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området i det angitte tidsrommet og som antas å kunne opplyse saken.

Spesielt ønsker politiet å komme i kontakt med en mannsperson som gikk ned Bakkegata i retning Apotekergata i dette tidsrommet. Han kan være et sentralt vitne i saken.

  • Ta kontakt med operasjonssentralen på telefon 70 11 87 00.

 

Politiet opplyste lørdag 27. juni at en mann har status som siktet.

Etterforskningen pågår. Utover dette har ikke politiet ytterligere opplysninger å komme med søndag ettermiddag i saken.