Kripos har over en periode mottatt informasjon som er avdekket gjennom en internasjonal etterforskning, ledet av Nederland og Frankrike. Etterforskningen har vært rettet mot en tilbyder av en kryptert kommunikasjonstjeneste.

– Med bakgrunn i informasjon Kripos har mottatt gjennom dette samarbeidet, har det blitt iverksatt flere omfattende etterforskninger i Norge. Felles for disse etterforskningene er at de alle retter seg mot tunge kriminelle miljøer med internasjonale knytninger, sier leder for Etterforskningsavdelingen ved Kripos, Eivind Borge.

Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi ikke dele ytterligere informasjon knyttet til verken pågripelser eller beslag her i Norge. Dette ber vi om forståelse for.

– Operasjonen viser den store verdien som ligger i internasjonalt politisamarbeid, og det er avgjørende for å bekjempe organisert kriminalitet, sier Borge.

Av hensyn til de pågående etterforskningene kan det ta noe tid før Kripos kan opplyse nærmere om pågripelser og beslag her i Norge. For informasjon om den internasjonale aksjonen må Europol og Eurojust kontaktes. Spørsmål om aksjoner i andre land knyttet til Op Emma må det aktuelle landets politimyndigheter svare på.