Politiet har tidligere opplyst at en 51 år gammel mann er pågrepet og mistenkt for å stå bak truslene. Etterforskningen innledningsvis viste at det forelå skjellig grunn til mistanke for å sikte mannen for grove trusler. Politiet er nå ferdig med de kriminaltekniske undersøkelsene og siktede er avhørt. Det er etter dette ikke grunnlag for videre varetekt av den pågrepne mannen.

Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og vi kan derfor ikke utelukke at det kan være en annen gjerningsperson blant passasjerene enn den mistenkte. Det betyr ikke at vi tror det er flere gjerningspersoner, men at vi foretar nødvendige etterforskingsskritt for å avklare mistanken mot den eller de antatte gjerningspersonene nærmere.

Politiet har nå ferdigstilt undersøkelsene på stedet og har innhentet vitneforklaringer blant passasjerene. Passasjerene ble fortløpende sjekket ut av saken slik at de vil kunne forlate Oslo lufthavn.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon dersom det er en utvikling i saken.

Til redaksjonene:

Jourhavende politiadvokat Nicolas Amilien Simon i Øst politidistrikt kan siteres på overnevnte.