- Saken etterforskes for å avklare om foretaket eller enkeltpersoner kan ha overtrådt bestemmelser i straffeloven om smittevern og/eller bestemmelser gitt i medhold av smittevernloven, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt.

Politiet etterforsker forhold rundt sommerens to seilaser med "MS Roald Amundsen". Det er gjennomført rundt 20 avhør og det gjennomgås et omfattende datamateriale med elektronisk kommunikasjon. Politiet ser også på Sjøfartsdirektoratets gjennomgang av saken, Hurtigrutens egen granskning, og avventer Fylkeslegens gjennomgang.

- Foretaket har fortsatt status som mistenkt, mens det er for tidlig å kommentere enkeltpersoners status i saken. Slik det ser ut nå, vil det fortsatt gå flere uker før politiet kan avslutte sitt arbeid, avslutter Ellingsen.

---

Publisert 06.08.20: Troms politidistrikt har startet etterforskning av Hurtigruten for å avklare om foretaket eller personer om bord på fartøyet kan ha overtrådt bestemmelser i straffeloven om smittevern og/eller bestemmelser gitt i medhold av smittevernloven

Det er av særlig interesse å få avklart hvorvidt mannskap om bord på fartøyet hadde grunn til å iverksette tiltak for å forhindre videre smitte av covid-19 ved anløp av "MS Roald Amundsen" til Tromsø havn fredag 31. juli.

Videre vil politiet også etterforske hvorvidt Hurtigruten eller enkeltpersoner om bord på fartøyet har brutt regler om karanteneplikt.

– Troms politidistrikt er nå i gang med avhør av mannskap og andre personer tilknyttet Hurtigruten. Vi kan ikke kommentere innhold fra avhør da etterforskningen foreløpig er på et tidlig stadium, sier påtaleansvarlig i Troms politidistrikt, Lisa-Mari Ellingsen.

 

English version of the press release:

Troms Police District have initiated an investigation of Hurtigruten to determine if the company or persons on board the ship "MS Roald Amundsen" was in violation of Norwegian law relating to control of communicable diseases.

It is of interest to determine if crew members should have taken action to prevent the spread of Covid-19 at the arrival of  "MS Roald Amundsen" in Tromsø Port on Friday, the 31st of July, 2020. The police district will investigate if the company or crew members might have violated regulations of quarantine.

Troms Police District have started interrogation of crew members that was on board the ship "MS Roald Amundsen" and other staff of the company Hurtigruten that is of interest.

– The investigation is currently at an early stage; therefore it will not be possible for Troms Police District to comment further on the investigative measures taken or the outcome of any interrogations, says Lisa-Mari Ellingsen, police prosecutor at Troms Police District.

 

  • Koronaviruset