- Aktiviteten har pågått noen dager og foreløpig på ettermiddagstid, sier politioverbetjent Vebjørn Bale i Møre og Romsdal politidistrikt.

- Luftfartstilsynet har utformet reglene som gjelder både for kommersiell bruk av droner og hobbydroner. Førere av private droner og profesjonelle dronepiloter må sette seg inn i gjeldende regler og retningslinjer. Regelbrudd kan medføre både bøter og fengselsstraff, avhengig av hendelsens alvorlighetsgrad, sier Bale.

Forskrift om "Luftfartøy som ikke har fører om bord" regulerer dronebruk. Der står det blant annet om sikkerhetsavstander i § 51. Flyging skal skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.

Dronen skal til enhver tid være godt synlig for den som fører den, og dronene skal være innenfor sikkerhetsavstandene som er oppgitt i forskrift. Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet, nærmere enn 150 meter fra folkeansamling på mer enn 100 personer, eller nærmere enn 50 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under pilotens og fartøysjefens kontroll. De som benytter drone må også sette seg inn i reglene for personvern.