Det er svært få som skal reise utenlands den nærmeste tiden, men informasjon fra helsemyndighetene tilsier at det er mulig at dette endrer seg i løpet av neste år. Når det etter hvert blir trygt å reise til utlandet vil med andre ord mange ha behov for nytt pass, noe som etter all sannsynlighet vil føre til lang ventetid ved passkontorene.

Sjekk gyldigheten på passet ditt. Dersom det er behov for å fornye det vil det være en stor fordel og allerede nå bestille time ved valgfritt passkontor.

Vi har nå god kapasitet til å betjene kunder. Det betyr at du kan velge et tidspunkt som passer deg, i tillegg til at du slipper å vente på å få ledig time når du "endelig" kan reise igjen. Politiets nettsider gir god oversikt over ledige timer ved de ulike passkontorene.

Nye pass og ID-kort lanseres i løpet av høsten

Det skal som kjent lanseres nye pass og nasjonale ID-kort, og dette vil skje henholdsvis i løpet av oktober og november. Denne innføringen vil påvirke pågangen og således kapasiteten ved passkontorene.

- Det er viktig å presisere at passet du har i dag, eller det du eventuelt fornyer før de nye passene blir lansert er gyldig frem til utløpsdato. Du trenger altså ikke å bestille enda et nytt pass etter at de nye blir lansert i oktober, dersom du allerede har et pass som er gyldig. Når det gjelder ID-kort er dette et dokument som kan brukes som identifikasjon i for eksempel banken eller posten, eller som et reisedokument i EØS-området. Det er imidlertid valgfritt å ha et nasjonalt ID-kort, forklarer lokal innføringsansvarlig for nye pass og ID-kort i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun.

Mer om nye pass og ID-kort