Elgokse påskutt i vom. Funnet død etter 1-2 dager.
Elgokse påskutt i vom. Funnet død etter 1-2 dager.

På grunn av Covid-19 slipper mange elgjegere i år å skyte 30 prøveskudd og godkjenningsprøve (5 skudd mot blink på 100 meters avstand).

Skytetrening i forkant av jakta gir utvilsomt trygghet og økte skyteferdigheter.

– På skytebanene ser vi i år en markant nedgang i antall jegere som trener før jaktstart. Dette kan vise seg å gi negativt utslag med økt skadeskyting og feilvurderinger i gitte jaktsituasjoner, som for eksempel avstandsbedømming, overvurdering av egne skyteferdigheter, og uforsvarlig våpenhåndtering, forklarer miljøkrimkoordinator i Troms politidistrikt, Rolf Olav Sollied.

Årsaken til at politiet vurderer at det i år kan komme flere brudd på Viltlovens § 19 er:

 • Dårlige skudd på dyr i fart/bevegelse.
 • Skudd på for langt hold i forhold til skyteferdigheter.
 • Skytestilling som er ubekvem for skytteren (ikke trent nok på knestående – og stående skyting).
 • Ikke dødelig skudd, treff utenfor dyrets vitale organer (hjerte/lunger).
 • Dårlige skyteferdigheter kan ofte føre til økt stress i gitte jaktsituasjoner, som igjen gjør at man tar feile avgjørelser. I tillegg til de allerede nevnte punktene, kan andre faktorer for eksempel være:
 • Ikke sikker bakgrunn ved påskyting.
 • Skutt feil kategori dyr (kjønn/alder).

I tillegg kommer andre jaktforseelser som gjengangere stort sett hvert år:

 • For tidlig friskmelding av dyr, før man har gjennomført pliktig ettersøk (første og andre dag etter påskyting).
 • Ikke overholdt varslingsplikten til kommunen, politiet og jaktrettshaver (varsel om påskutt dyr, varsel om bruk av lys under ettersøk mv.).
 • Ulovlig motorferdsel under jaktutøvelsen.
 • Skutt dyr, ut over tildelt kvote.
 • Skutt nytt dyr, mens man utfører pliktig ettersøk.

Human jaktutøvelse

Samfunnets krav til human jaktutøvelse, der viltet ikke skal utsettes for unødig lidelse, er kraftig innskjerpet i løpet av de siste årene.

Flere lover som kan relateres til jakt og jaktutøvelse, har dette kravet nedfelt i lovteksten (Viltloven, Dyrevelferdsloven og Naturmangfoldloven).

Skadeskyting medfører også pliktig ettersøk.

Jegeren har selv ansvaret for at han eller hun er godt nok forberedt til å møte de krav som en human jaktutøvelse krever.

Så kan man oppleve at selv om man har gjort alt som står i ens makt for å lykkes, likevel er uheldig og skadeskyter.

– Husk at en skadeskyting i seg selv ikke er straffbar. Alle kan være uheldig. Likevel er det de avgjørelsene du tar i forkant av skuddet, som avgjør om hendelsen er kritikkverdig og i verste fall straffbar, sier Sollied, og legger til:

– Ha dette i tankene når dere tar med dere våpenet ut på jakt, og lær dere å kjenne deres begrensning. Husk at du aldri skal angre på skuddet du ikke skjøt.

skutt elg 1.png

 

 

 • Koronaviruset