Illustrasjonsbilde fra en bekymringssamtale

Foreldremøtene på skolene er i full gang og årets møter foregår i stor grad på nett. Politidistriktet har derfor laget en film for å nå ut med vårt forebyggende budskap. Målet er å nå ut til ungdomsforeldre i Nordland.

Filmen understreker betydningen av å jobbe samme for å forebygge kriminalitet blant ungdom og informerer også om politiets verktøykasse og ting foreldre bør være oppmerksom på.

Vi håper filmen kan være et bidrag inn i det forebyggende arbeidet i hele politidistriktet.