Saken ble behandlet i lagmannsretten over seks dager i august og september 2020. Mannen ble også domfelt i Kristiansand tingrett i november 2019. Også i tingretten var dommen på åtte års fengsel. Dommen er forkynt for den tiltalte, som har anket dommen.

Saken ble gjort kjent for politiet i mars 2018 da den fornærmede kvinnen oppsøkt krisesenteret og sin fastlege. Saken har vært etterforsket av Mandal politistasjon.

Mannen er domfelt for to voldtekter av kvinnen, som begge skjedde i parets hjem. Han er også dømt for vold og mishandling av kvinnen i en periode på fire og et halvt år. Volden og mishandlingen skjedde i parets hjem og hytte, og på ferier paret hadde til utlandet.

I følge retten er det voldtektene som veier tyngst ved straffeutmålingen. Retten finner ingen formildende omstendigheter når det gjelder de to voldtektene. De mener derimot at det er skjerpende at den domfelte har utnyttet en person som allerede var i en hjelpeløs tilstand på grunn av mishandlingen.

Når det gjelder volden og mishandlingen legger retten vekt på at den fornærmede kvinnen har levd i et fryktregime i fire og et halvt år og vært utsatt for til dels grov vold med et stort skadepotensial. Mishandlingen er særlig grov fordi den har pågått over lang tid.

I retten nektet den tiltalte for å ha mishandlet og voldtatt den fornærmede kvinnen.

Aktor i saken var statsadvokat Jan Tallaksen
Forsvarer til den domfelte er advokat Jostein Løken
Bistandsadvokat for den fornærmede er advokat Elise Kristine Valvik