- I hovedsak har politiet til å nå gitt råd og veiledning i håndhevelsen av smittevernreglene. Dette endres nå til økt bruk av straffereaksjoner. Vi har fått klare føringer fra overordnet påtalemyndighet og vil følge opp de nasjonale tiltakene på lik linje med andre politidistrikt, sier politiadvokat Matias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt.

Riksadvokaten har bestemt at lokale forskrifter om smittevern skal følges opp strafferettslig av påtalemyndigheten.

– For Møre og Romsdal har dette ikke noen praktisk betydning nå. Det er nemlig ingen kommune her i distriktet som har egne forskrifter i øyeblikket, sier Häber.

Politiet vil nå prioritere brudd på karantene og isolasjon, og oppdrag tilknyttet private fester og arrangementer som er i strid med regelverk. Som hovedregel vil vi anmelde åpenbare brudd.

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000 per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter. I særlig alvorlige eller gjentatte tilfeller, kan det også være aktuelt med fengselsstraff.

 • Det er imidlertid greit å ha klart for seg skillet mellom mellom anbefalinger og regler. Brudd på anbefalinger medfører ikke straff, sier politiadvokat Häber.

 

Oppdaterte nasjonale regler

Arrangementer og sosiale sammenkomster

 • Maks 20 personer på private arrangement når du leier/låner et lokale på et offentlig sted. Det kan for eksempel gjelde dåpsselskap, bryllupsfest, konfirmasjonsfeiring eller bursdagsfeiringer, firmafest eller julebord på et offentlig lokale.
 • Maks 50 deltakere på offentlige arrangement med faste sitteplasser, hvor det ikke er fastmonterte seter.
 • Maks 200 deltakere på offentlig arrangement på et innendørs offentlig sted som har fastmonterte seter.
 • (Ikke ny:) Maks 600 deltakere på offentlig arrangement utendørs med fastmonterte seter. Deltakerne skal være delt opp i 3 grupper på maks 200 personer i hver. Avstand på minst to meter mellom de tre gruppene. Avstand på minst 1 meter innad i gruppen på 200.Vær oppmerksom på at regler om avstand, ansvarlig arrangør og registrering av gjester gjelder som før.Endringene iverksett midnatt, natt til mandag 9. november

Serveringssteder

 • Nasjonalt skjenkestopp på alle serveringsstedet ved midnatt.
 • Stans på innslipp av nye personer på serveringssteder med skjenkebevilling etter kl. 22 i hele landet.Endringene iverksatt ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.Iverksatt fra midnatt, natt til mandag 9. november
 • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet skal utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. 
 • Koronaviruset