- Etterforskningen har startet i dag ved at det innhentes nødvendig dokumentasjon fra selskapet, og det vil også bli foretatt avhør i dag av personell som var til stede på anlegget da brannen startet. Politiets kriminalteknikere er allerede i arbeid på brannstedet, men må vente med å gå inn i den aktuelle bygningen til dette anses som sikkerhetsmessig forsvarlig, politiinspektør Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt

Politiet ønsker å klarlegge årsaken til brannen, og vi vil undersøke om det kan foreligge overtredelser av petroleumslovgivningen.

Saken etterforskes av personell fra kontinentalsokkelgruppa ved Kristiansund politistasjon i samarbeid med Aure lensmannskontor.

Politiet samarbeider med Petroleumstilsynet som er tilsynsmyndighet for denne type anlegg.

 - Etterforskningen av denne type saker er erfaringsmessig relativt arbeidskrevende, og det er påregnelig at etterforskningen vil ta noe tid, sier politiinspektør Brudevoll.