Mannen er også siktet for overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelse om å ferdes hensynsfullt, være aktpågivende og varsom. Videre omfatter siktelsen brudd på bestemmelsen i vegtrafikkloven om å varsle politiet om trafikkuhell.

 - Saken er nå oversendt Sogn og Fjordane tingrett med begjæring om behandling som tilståelsessak, sier politiadvokat Jan Roar Gidske i Møre og Romsdal politidistrikt som har ledet etterforskningen av denne saken.

Polititjenestemannen var ikke i tjeneste da trafikkuhellet inntraff.

Politimesteren i Møre og Romsdal ble oppnevnt som settepolitimester i saken, fordi 28-åringen er ansatt som tjenestemann i Vest politidistrikt.

To personer som var passasjerer i bilen da trafikkuhellet skjedde, er utenfor mistanke i straffesaken.

Etterforskningen har pågått helt fram til begynnelsen av desember måned og er nå avsluttet med den påtalemessige avgjørelsen.