Klubben arrangerte lørdag 19. desember en avslutning på Aker Stadion for spillere og støtteapparat med 35 personer til stede, mens covid-19-forskriften setter en grense på 20 personer for slike private sammenkomster.

Ved samme anledning ble karantenebestemmelse i covid-19-forskriften overtrådt da spillere og ledere var ilagt 10 dager karantene etter hjemkomst fra utlandet 10. desember. I løpet av sammenkomsten sluttet ytterligere 14 personer som ikke var underlagt karantenerestriksjoner seg til forsamlingen.

 - Ved fastsettelsen av foreleggets størrelse er det lagt vekt på at Molde fotballklubb har kontaktet helsemyndigheter og politi etter arrangementet for å forebygge skadevirkninger av lovbruddet, sier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt. 

  • Koronaviruset