Passkontorene i Stokke i Sandefjord og Skien vil ha begrenset tilgjengelighet fra og med 20. april. 

For å ivareta smittevernhensyn til både publikum og ansatte vil kapasiteten være lavere enn i en normal situasjon. Det innebærer at det er de som kan dokumentere reiser i den nærmeste tid som vil bli prioritert. I tillegg kan det være andre som er avhengig av pass, f.eks i forbindelse med uthenting av medisiner. Øvrige som har behov for pass og som skal reise senere i år, oppfordres til å vente med å bestille time for å få pass.

Alle avtaler gjøres via timebestilling på politiet.no, og publikumsskrankene vil utover dette være stengt for henvendelser.

De øvrige lokasjonene i Sør-Øst, som vanligvis utsteder pass, vil fortsatt holde stengt.

Utlendingskontorene

Utlendinger som har saker hos utlendingsforvaltningen vil bli kontaktet direkte, ingen uten avtalt time vil få hjelp. Saker som vil bli prioritet i første omgang er blant annet utlendinger som er avhengig av nødvendige papirer fra norske myndigheter eller arbeidsgivere som trenger utenlandsk arbeidskraft i landbruket og som trenger oppholdskort. I Sør-Øst politidistrikt er det utlendingkontor i Skien, Stokke i Sandefjord og i Drammen som i første omgang blir åpent.

For øvrig kan man henvende seg til Politiets nettpatrulje – Sør-Øst eller på 02800.