Tid:             kl. 14:00

Dato:           5. oktober 2020

Sted:           Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, inngang ved Festningsgata

        

Til stede ved pressebriefen er politiadvokat Morten Formo.

Det legges opp til enkeltintervjuer etter orientering fra politiadvokat Formo.

Som følge av koronasituasjonen vil alle måtte registrere seg med navn og medium, samt fylle ut et smitterisiko-skjema ved ankomst Politihuset. Alle skal sprite seg på hendene ved ankomst, og det anmodes om å følge tildelte plasser i rommet hvor pressebriefen finner sted.