39 personer (4,2 prosent) i Sør-Vest svarte ja på spørsmålet: «Har du i løpet av det siste året blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende på din arbeidsplass?». Det nasjonale snittet er 3 prosent. Selv om man svarer nei på spørsmålet over, viser det at en del likevel har opplevd uønsket seksuell atferd/oppmerksomhet. Dette kommer frem gjennom andre spørsmål i undersøkelsen, og dermed er det totalt 85 personer (9,1 prosent) som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året.

– Prosentandelen er veldig høy, og vi er det distriktet som kommer dårligst ut (det nasjonale snittet er 6,6 prosent). Dette er skuffende og uakseptabelt, sier politimester Hans Vik.

Vik opplyser at distriktet er i gang med en handlingsplan for å følge opp funnene i undersøkelsen. Uavhengig av arbeidet med planen, har rapporten fra Rambøll påpekt noen tiltak som vil gi god effekt.

 – Ingenting av dette er nytt, men rapporten viser at det tydeligvis er behov for bedre oppfølging fra min side. Disse tiltakene går på tydelig ledelse, at det er trygt å melde fra, at det ikke brukes et seksualisert språk og at alle ansatte har gått gjennom politiets etiske retningslinjer, sier Vik.

– Fokus på temaet og oppfølging av tiltak kommer til å prioriteres høyt, og vi skal jobbe systematisk for å forbedre oss. Vi har naturligvis nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet, og dette er et tall som skal ned, sier politimester Hans Vik.

Les mer om rapporten

  • Arbeidsmiljø