(22.02.21) Kristiansund: Funn av død mannsperson:

Like før klokken 15.00 mandag ettermiddag 22. februar ble det gjort funn av en død mann ved Brekkaberget i nærheten av Dalabrekka skole i Kristiansund.

Funnet ble gjort av to mindreårige jenter, som fikk varslet foresatte og deretter politiet. De to gjorde alt riktig, og de fortjener honnør for måten de opptrådte på etter at de så den avdøde ligge i snøen.

- Kriminalteknikere har i ettermiddag arbeidet på stedet, sier politiinspektør Ove Brudevoll. Han opplyser at avdøde vil bli sendt til rettsmedisinsk obduksjon ved St. Olavs hospital. Der vil det også bli foretatt sikker identifisering av avdøde.

- Vi kan ikke på dette tidspunktet være sikre på avdødes identitet, men det er grunn til tro at det er personen som har vært meldt savnet som nå er funnet død. Funnstedet ligger innenfor det definerte området der vi tidligere har utført søk, sier Brudevoll.

Den savnedes pårørende er varslet om funnet.

Det er så langt ikke fremkommet opplysninger som tyder på at avdøde har blitt utsatt for en straffbar handling.

 

Oppdatering 20. februar 2021

(20.02.21). - Vi ber om at alle som var utendørs i dette området fra midnatt fredagsnatta til den 30. januar og frem til klokka 05.00 lørdagsmorgen melder seg for politiet, sier politiinspektør Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ta kontakt uansett om dere har sett noe eller ikke. Dette gjelder både de som har gått til fots, og de som har kjørt bil i dette området i det aktuelle tidsrommet.

Har du overvåkningskamera i dette området/hadde du dasjbordkamera i bilen?

- Dersom noen har private overvåkningskameraer i samme område ber vi om at eierne av disse også tar kontakt med politiet. Dette gjelder også alle som kan ha ha hatt dasjbordkamera i biler som var aktivert i det aktuelle området i dette tidsrommet.

- Om noen skulle ha noen form for ulovlig  kameraovervåkning så ta kontakt likevel, der er ikke slike ting vi er opptatt av nå, understreker Brudevoll.

Jobber videre gjennom helgen og vil ha flere tips

Vi jobber fortsatt med utgangspunkt i den siste observasjonen av den savnede rundt midnatt natt til den 30. juni 2021 i området Gratishaugen.Etterforskningen vår fortsetter gjennom helgen. Det er fortsatt ikke noe etterforskningsmessig gjennombrudd i saken. Politiet er fortsatt i en innhentingsfase der vi samler inn mest mulig informasjon.

Gjentar oppfordring om å undersøke egen eiendom

Politiet gjentar oppfordringen om å undersøke egen eiendom. En del av snøen er nå smeltet bort, og ting som tidligere har vært skjult kan nå dukke opp. Dersom det finnes klesplagg eller andre gjenstander som ikke naturlig hører hjemme på eiendommen ber vi at om politiet kontaktes.

Har søkt i terrenget igjen

Politiet har foretatt et nytt begrenset søk i terrenget i går kveld/natt med hund. Dette har så langt ikke ført til noe resultat. Lignende søk vil foretas videre gjennom helgen .

Tips politiet på https://tips.politiet.no/møreogromsdal eller ved å ringe 70 11 87 00.

Forstørr biletet Kart Kristiansund.
Var du i dette området? Vi ber om at alle som har vært utendørs i dette området fra midnatt natt til den 30. januar og frem til kl. 0500 neste morgen melder seg for politiet uansett om de har sett noe eller ikke.

Oppdatering per 19. februar

(19.02.21) Saken etterforskes fortsatt med full intensitet og også gjennom helgen vil det være etterforskere på jobb som skal arbeide med saken.

- Det er så langt ingen etterforskningsmessige gjennombrudd, sier politiinspektør Ove Brudevoll. Politiet samler fortsatt informasjon på ulike måter, blant annet gjennom vitneavhør og elektroniske spor.

- Det benyttes ressurser fra hele politidistriktet og i tillegg får vi nå bistand fra Kripos. De skal støtte oss i politifaglig etterforskningsledelse og operativ kriminalitetsanalyse, sier Brudevoll. Han opplyser at Kripos har satt av to spesialetterforskere til å hjelpe Møre og Romsdal politidistrikt med denne saken.

- I denne type saker er det helt naturlig at noen utenfor politidistriktet ser på saken med nye øyne, for å være sikker på at vi får med oss alt og gjør de riktige vurderingene, sier Brudevoll. Det å ha tilstrekkelig kapasitet på operativ kriminalitetsanalyse er avgjørende blant annet for å holde orden på all informasjonen vi innhenter, og for å kunne se sammenhenger mellom ulike opplysninger som ligger i etterforskningsmaterialet.

Politiet vil vurdere gjennom helgen å foreta nye søk i det området der det har vært søkt tidligere ved bruk av politifolk og politihunder.

Vi er fortsatt interessert i alle tips fra befolkningen. Tips politiet på https://tips.politiet.no/møreogromsdal eller ved å ringe 70 11 87 00.

 

 

 

Oppdatering per 18. februar

(18.02.21) Utvidet søk.

Strandsøk i Vågen, Dalabukta og Dalasundet som brannvesenet utførte 17. februar ble utvidet til søk utover til Skorpa 18. februar.

Oppdatering per 17. februar

(17.02.21) Politiet avsluttet søket tirsdag 16. februar uten funn. Onsdag 17. februar foretas det et strandsøk i Vågen, Dalabukta og Dalasundet som brannvesenet skal utføre. Søket utføres av brannpersonell i båt.

- Det definerte søksområdet fra lørdag 13. til tirsdag 16. februar er ferdig gjennomsøkt. Søk i samme søksområde eller et utvidet søksområde vil bli vurdert gjenopptatt når snømengdene blir redusert, eller det skulle komme frem opplysninger i etterforskningen som aktualiserer søk i bestemte områder, sier politiinspektør Ove Brudevoll.

- Jeg vil understreke at det er etterforskningsinnsatsen som i denne fasen er aller viktigst, sier Brudevoll. Det er stort trykk på saken og vi bruker store ressurser. Det er inne etterforskere og spesialressurser både fra Kristiansund, Molde og Ålesund.

Vi er fortsatt interessert i alle tips fra befolkningen. Tips politiet på https://tips.politiet.no/møreogromsdal eller ved å ringe 70 11 87 00.

Vi kommer ikke til å gi oss før alt som er relevant å undersøke er undersøkt i denne saken.

 

 

Fra pressemelding 15. februar 2021:

Politiet fortsetter søk etter Kurt Ivan Stenberg (47) som er meldt savnet. Politiet ønsker flere tips inn i saken. Siste sikre observasjon av Stenberg var i Kristiansund om kvelden fredag den 29. januar 2021.

- Etterforskningen fortsetter med full intensitet i dag med ressurser fra ulike deler av politidistriktet, sier politiinspektør Ove Brudevoll. Han forteller at politiet har mottatt en del tips i saken som nå undersøkes videre. Samtidig ber han flere ta kontakt om de har opplysninger som kan hjelpe i politiet.

- Søksforholdene er vanskelige på grunn høy snødybde. Søksarbeidet går dermed relativt sent, opplyser Brudevoll. Søksområdet er mandag 15. februar også utvidet videre østover i retning fra KBK-stadion mot Folkeparken.

Politiet får bistand av rundt 15 frivillige fra Røde Kors som har kommet til fra flere hjelpekorps. Selve søket ledes av politiet og det er også politifolk som aktivt deltar i søk sammen med også to politihunder.

Politiet ber nå folk på Kirklandet, også utover det området som er politiets søksområde omfatter pr i dag, om sjekke boder og garasjer og lignende på eiendommene sine som har stått ubrukt i en periode.

Politiet har fortsatt ikke opplysninger om sikre observasjoner av den savnede etter kvelden den 29. januar. Stenberg ble meldt formelt savnet av pårørende den 10. februar 2021.

Tips politiet på https://tips.politiet.no/møreogromsdal eller ved å ringe 70 11 87 00.

 

 

Fra pressemelding 14. februar 2021:

Politiet i Møre og Romsdal har iverksatt etterforskning i forbindelse med at en mann i 40-åra er meldt savnet i Kristiansund

Den savnede er: Kurt Ivan Stenberg, født i 1973. Han er 47 år gammel og cirka 180 cm høy med normal kroppsbygning og kort mørkt blondt hår. Vi er foreløpig usikre på hva han hadde på seg da han forsvant.

Stenberg ble meldt formelt savnet av pårørende den 10. februar 2021.

Stenberg ble sist observert i Kristiansund om kvelden fredag den 29. januar 2021.

Politiet iverksatte lørdag 13. februar et søk med politihund i området og terrenget rundt KBK-stadion i Kristiansund. Dette søket fortsetter søndag 14. februar, og da deltar også frivillige mannskaper fra Røde Kors. Det kan være aktuelt å iverksette søk også andre steder i Kristiansundsområdet.

Politiet etterforsker saken bredt, men det er så langt ingen opplysninger om at Stenberg skal ha blitt utsatt for noe kriminelt.

Politiet er interessert i alle opplysninger og observasjoner av Stenberg fra slutten av januar og frem til i dag.

Tips politiet på https://tips.politiet.no/møreogromsdal eller ved å ringe 70 11 87 00.