Han lister opp følgende fenomener som kan bli forsterket gjennom innføring av de skjerpede koronatiltakene:

  • De siste månedene har vi konstatert at barn og unge ofte har dårlige opplevelser på sosiale medier, av ulik karakter og i ulikt omfang. Ulovlig bildedeling skjer oftere og vi ser ukritisk bildedeling innad i grupper på plattformer som instagram og snapchat. I noen tilfeller er dette bilder som seksualiserer barn og er straffbart, sier Gamlem.

Politiet viser til Medietilsynets rapport som belyser en økende trend som er aktuell i vårt distrikt, nemlig at barn avtaler eller planlegger slåsskamper gjennom sosiale medier. Barn og unge voksne helt ned i 11 års alderen møtes for å sloss. I noen tilfeller oppsøker grupper enkeltpersoner. Noe som skaper frykt. Dette utgjør et stort skade- og voldspotensiale.

  • Vi opplever også en økning knyttet til bruk av rusmidler blant barn og unge helt nede i 15 års alderen. Både videregående og ungdomsskole er berørt av problematikken, sier Gamlem.

Politiet ser også en utvikling knyttet til at ungdommene er mer spenningssøkende. I den forbindelse ser vi en økende grad av skadeverk. Barn og unge helt nede i 11 års alderen tagger, tenner på og ødelegger gjenstander tilhørende andre.

  • Trolig har utviklingen blant annet med nedstengingen av samfunnet å gjøre, ettersom det har ført til færre møtepunkter og dermed også lediggang, kjedsomhet og ensomhet. Frykten er at dette vil forsterke seg når vi går inn i påskeuka. Da er det viktig at foreldrene og voksne generelt engasjerer seg. Vi må ta vare på hverandre. Det er viktig at vi voksne er interessert i hva ungdommene gjør, hvor de oppholder seg og hvem de er sammen med, både i den fysiske og i den digitale hverdagen, sier Gamlem.