- Bakgrunnen for dette tiltaket er den aukande smittespreiinga i den sørlege delen av distriktet og faren for at den den store mobiliteten i påskeveka, skal forverre situasjonen ytterlagare. For å sikre oss best mogleg å kunne yte hjelp til folk som treng det, er det avgjerande at smitten ikkje får spreie seg blant våre mannskap som arbeider i fremste linje, seier visepolitimeister Ingmar Farstad.

Dei som må ha kontakt med politiet i denne perioden kan ringe 02800.

All beredskaps- og patruljeteneste går heilt som normalt også i denne perioden.  

  • Koronaviruset