- Det er uro over smittespreiinga i nokre kommunar på Søre Sunnmøre som gjer at har valt å sette dei to lensmannskontora i Ørsta og Ulsteinvik på vent nokre dagar til, seier visepolitimeister Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Etter ei periode med aukande smittespreiing, særleg i den sørlege delen av distriktet, varsla politiet i påskeveka at alle publikumsmottaka ville bli stengde dei første verkedagane etter påske.

  • Koronaviruset