– Politiansatte har ikke tilstrekkelig medisinsk kompetanse til at vi kan informere medier og offentligheten om helsetilstand til pasienter som har vært involvert i ulykker eller andre hendelser. Uavhengig av at Sørlandet sykehus innskjerpet sine rutiner, er dette noe vi har sett behovet for å nedfelle i våre egne rutiner,  sier visepolitimester Gordon Petterson.

Agder politidistrikt har utarbeidet en rutinebeskrivelse som gir operasjonsledere, innsatsledere og andre politiansatte som er i kontakt med medier i forbindelse med ulykker eller andre hendelser, klare kjøreregler på hva politiet kan og skal informere offentligheten om når det har vært ulykker eller voldsepisoder.

– Det er ikke slik at politiet skal slutte å informere om alvorlige hendelser. Vi skal informere objektivt om hva som har skjedd, hvor hendelsen skjedde, antall skadde, kjønn og om det gjelder voksne eller barn. Når det gjelder helseopplysninger skal vi informere om hvor personer er transportert, om det er til sykehus, legevakt og eventuelt hvilken lokasjon, forklarer Petterson.

Det er gjort unntak ved enkelte større hendelser og beredskapssituasjoner. Kriseledelsen i helseforetaket vil da samarbeide med politiet om hvilken informasjon som kan gis ut.

Media

Talsperson i Agder politidistrikt i denne saken er visepolitimester Gordon Petterson. Henvendelser fra media går gjennom pressevakt på telefon 488 95 807, eller til agder.kommunikasjon@politiet.no.