ETIAS står for European Travel Information and Authorisation System og er et av tiltakene som inngår i programmet EU-Informasjonssystemer (EUIS).

Hvert enkelt Schengen-land vil ha en egen nasjonal ETIAS-funksjon. Denne uken ble det bestemt at Norges nasjonale ETIAS-funksjon blir plassert i Bodø.

– I PU har vi sterk kompetanse og lang erfaring på utlendingsfeltet, og er glad for at ETIAS-funksjonen er lagt til oss. Vi ser frem til å etablere oss i Bodø, og bidra til å bygge opp et helt nytt fagmiljø der, forteller sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

Bedre forhåndskontroll

– Etablering av ETIAS-funksjonen vil gi oss og de andre Schengen-landene bedre forhåndskontroll av visumfrie tredjelandsborgere, forklarer Olafsen.

En tredjelandsborger er en person som kommer fra et land som ikke er tilknyttet enten EU, EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.

Fra og med neste år må visumfrie tredjelandsborgere søke om å få innvilget en tillatelse for å ankomme Schengen-området før avreise.

Regelverket vil ikke gjelde fra land som uansett må søke visum for innreise til Schengen. Det vil derimot gjelde for borgere fra en rekke ulike land som i dag er visumfrie (ekstern lenke), for eksempel USA, Japan, Brasil og Ukraina.

Borgere fra disse landene må fra neste år av søke om og få innvilget en tillatelse før innreise i Schengen-området.

Erstatter ikke grensekontroll

Blant oppgavene som ligger til ETIAS er å:

  • kunne vurdere og avgjøre om visumfrie tredjelandsborgere som ønsker å reise til Schengen-området utgjør en sikkerhetsrisiko,
  • om de er en risiko for folkehelsen, eller
  • om det er en risiko for ulovlig migrasjon allerede før de ankommer yttergrensen.

– ETIAS erstatter altså ikke dagens grensekontroll, men gjør det mulig med en bedre forhåndskontroll av den reisende når det gjelder risiko knyttet til sikkerhet, helse og migrasjon, understreker Olafsen.

Automatiserte søk

De fleste sakene vil behandles gjennom automatiserte søk i ulike registre og databaser. Saker som trenger videre oppfølging vil behandles i nasjonale ETIAS-funksjoner i medlemslandene.

Den nasjonale ETIAS-funksjonen som blir etablert i Bodø vil:

  • saksbehandle søknader der Norge utpekes som ansvarlig av ETIAS' sentrale enhet,
  • ivareta oppgaver som gjelder ETIAS Watchlist (ekstern lenke),
  • koordinere og videreformidle nasjonale analyser om sikkerhet og migrasjon til ETIAS' sentrale enhet, samt delta i ETIAS sentrale screeningråd.

Geografisk plassering besluttet

Politidirektoratet besluttet i mars at Norges nasjonale ETIAS-funksjon blir organisert under PU.

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt at funksjonen blir lokalisert i Bodø.

– Vi jobber nå med å få på plass lokaler i Bodø, ettersom PU ikke har kontorlokaler i Bodø fra før. Vi har også påbegynt rekrutteringen av medarbeidere som skal jobbe ved funksjonen, forklarer delprosjektleder for ETIAS Jane Henriksson.

Rekruttering av seksjonsleder

I første omgang vil PU rekruttere en seksjonsleder til å lede ETIAS-funksjonen. Stillingen har akkurat blitt lyst ut og har søknadsfrist 21. juni 2021.

– Når det er på plass begynner vi rekrutteringen av resten av minimumsorganisasjonen som skal være på plass innen utgangen av 2021, forteller Henriksson.

Per nå er det estimert 12 stillinger når ETIAS-funksjonen er helt oppe og går.