Politiet i Sør-Øst arbeider fortsatt med å kartlegge omstendighetene rundt drukningsulykken. Det er et lite, men vanskelig stryk rett ovenfor stedet der ulykken skjedde. Det var fire personer i to kanoer som var på en privat padletur da ulykken inntraff. Begge de to mennene som falt i vannet omkom. De to kvinnene, mennenes ektefeller, klarte å redde seg i land, men er naturlig nok sterkt berørt av ulykken.

Slik det fremkommer av politiets undersøkelser til nå, kan det tyde på at en av de omkomne ikke benyttet flyteplagg.

Politiet berømme den innsats som frivillige bidro med i forbindelse med ulykken. Et Seaking redningshelikopter fra Rygge og et helikopter fra luftambulansen deltok i redningsarbeidet, i tillegg til redningspersonell fra nødetatene, herunder redningsdykkere fra Larvik og Kongsberg.

De øvrige pårørende er varslet.