– Jeg er glad for at Ole Johan Skogmo har takka ja til stillinga som geografisk driftsenhetsleder for Midt-Troms. Skogmo har solid utdanning fra både politiet og Forsvaret, i tillegg til lederutdanning fra USA og Norge. Han har hatt lederstillinger både i Forsvaret og politiet, med svært relevant erfaring fra begge etater. Siden 2018 har han vært leder for Nord-Troms lensmannsdistrikt og medlem av politimesterens ledergruppe. Han kjenner dermed politidistriktet godt og har gode forutsetninger for å sette seg inn i forholdene i Midt-Troms, sier politimester Astrid Nilsen.

Glad for tilliten

– Jeg gleder meg til å gå i gang i et meget spennende og utfordrende lensmannsdistrikt! Det er klare likhetstrekk fra den tilsvarende stillingen jeg har i Nord-Troms lensmannsdistrikt med tanke på geografisk størrelse, antall kommuner som skal betjenes og antall ansatte. Jeg har også lokal tilhørighet gjennom 21 år i Indre Troms og er godt kjent i hele Midt-Troms. Jeg vil likevel måtte bruke tid på å sette meg inn i de lokale forhold og bli kjent med mine fremtidige kolleger. Det er veldig mye kompetanse i Midt-Troms lensmannsdistrikt, noe som er et veldig godt utgangspunkt. Jeg håper at jeg med min bakgrunn fra Forsvaret og med nyvunnen lærdom fra Nord-Troms kan bidra til å videreutvikle Midt-Troms lensmannsdistrikt som en viktig del av Troms politidistrikt. Sammen med de ansatte, som ledes av et meget erfarent lederteam, støttet av engasjerte verneombud og tillitsvalgte, skal vi klare å levere gode polititjenester til befolkningen, sier Ole Johan Skogmo.

Skogmo tiltrer primo oktober.

Ledelsen av lensmannsdistriktet vil bli ivaretatt av konstituert leder Katrine Grimnes i denne overgangsfasen.

Stillinga som leder for Nord-Troms lensmannsdistrikt vil bli lyst ut 1. august.

Forstørr biletet Ole Johan Skogmo
Politiinspektør Ole Johan Skogmo blir ny leder for Midt-Troms lensmannsdistrikt
FotoPolitiet