1. juni 2021 trådde nytt våpenregelverk i kraft. Det nye regelverket innebærer at våpeneiere har mulighet til å ha flere skytevåpen enn tidligere. Samtidig krever det nye regelverket våpentillatelse på områder som det etter gammelt regelverk ikke var nødvendig med tillatelse, for eksempel ved lån av skytevåpen til personer som ikke har våpentillatelse for tilsvarende våpen.

Det nye regelverket medfører at politiet vil få enda flere våpensøknader enn tidligere.

- På grunn av det nye regelverket vil vi derfor prioritere søknader fra de som ikke har våpentillatelse fra før. Så hvis du er førstegangssøker og trenger våpentillatelse til høstjakta, så bør du søke nå, sier Eva Pettersen, rådgiver og fag- og opplæringsansvarlig for våpenforvaltning i Innlandet politidistrikt. Husk også å legge ved dokumentasjon på at du har bestått jegerprøven og kopi av legitimasjon.

Innlandet er et jaktdistrikt med totalt 52.262 våpeneiere, noe som jevnlig medfører mange våpensøknader. Det samt ressurssituasjonen og omfattende saksbehandlingssystem er årsaken til lang saksbehandlingstid i Innlandet. Politiet har et saksbehandlingssystem som er overmodent for utskifting. Våpensøknadene skrives fortsatt på gjennomslagspapir, og den håndskrevne informasjonen på skjemaet skal tolkes og punches inn i våpenregisteret. Dette tar mye tid. I tillegg er det viktig at alle som søker om våpentillatelse legger ved nødvendig dokumentasjon på behov for våpenet/våpnene, se politiets hjemmeside for mer informasjon: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/

- For å få ned saksbehandlingstiden er den beste løsningen slik vi ser det å få et elektronisk saksbehandlingssystem som vil gjøre saksbehandlingen mer effektiv. Politidirektoratet er i gang med den jobben, sier Pettersen.