Grensekontroll Svinesund
Grensekontroll ved Svinesund.
FotoPolitiet

Grensepersonell i Innlandet og i Øst politidistrikt rapporterer nå om stadig flere reisende som i god tro bruker grenseoverganger som ikke er godkjente.

- Vi får rapporter om at fullvaksinerte som ønsker en kjapp tur over til Sverige velger andre grenseoverganger enn de lovlige for å slippe å stå i kø når de skal inn igjen til Norge. De tror at de er unntatt kontroll på grunn av koronasertifikatet. Det er ikke tilfelle. Politiet skal fortsatt foreta grensekontroll av indre Schengen-grense, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet.

Bare i Innlandet er det normalt sett 44 overganger, mens kun tre er lovlige for passering per i dag.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastslått hvilke grenseovergangssteder som skal være åpne og bemannet for kontroll. Denne oversikten finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner

Når det gjelder lovlige grenseovergangssteder for reisende som kommer med fritidsbåt, finner du oversikten her: https://www.politiet.no/rad/grense-og-grensepassering

 

Fakta om grensekontroll

Så langt i år er 10030 personer bortvist fra Norge på grensen.

  • I uke 25 ble 611 personer bortvist
  • 61 skyldtes manglende dokumentasjon på negativ Covid-19-test.
  • 59 hadde ikke en kritisk samfunnsfunksjon.
  • 439 hadde ikke rett til innreise som følge av innreiserestriksjoner.
  • For de øvrige var det andre årsaker til bortvisningen.

I tillegg til de som ble bortvist snudde mange frivillig før de kontaktet grensekontrollen.

  • Koronaviruset